Ý nghĩa những ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Ký hiệu trên thẻ tạm trú cho người nước ngoài mang những ý nghĩa khác nhau. Mỗi loại ký hiệu thẻ tạm trú khác nhau thể hiện cách mà người đó nhập cảnh Việt Nam, mà còn thể hiện quyền hạn người đó được làm tại Việt Nam.

Những ký hiệu của thẻ tạm trú  phổ biến cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam được quy định như sau:

  • A: cấp cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và thân nhân, người giúp việc cùng đi theo đoàn hay người cử đi công tác.
  • B1: cấp cho những người nước ngoài làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân, đoàn thể, quần chúng tại việt Nam.
  • B2: Được cấp cho người nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp giấy phép.
  • B3: Được cấp cho người nước ngoài vào làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam.
  • B4: Được cấp cho người nước ngoài thuộc biên chế văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của cả văn phòng nước ngoài; các tổ chức phi chính phủ có trụ sở đặt tại Việt nam.
  • C: Được cấp cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam với mục đích khác

Nếu quý vị muốn làm thẻ tạm trú hoặc có thắc mắc về thẻ tạm trú cho người nước ngoài, hãy liên hệ với chúng tôi. Với kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ khách hàng làm thẻ tạm trú, chúng tôi mang đến cho bạn quy trình xử lý hồ sơ chuyên nghiệp và đảm bảo thời gian xử lý nhanh gọn nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin tư vấn chính xác nhất.