Luật về visa

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ, CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ NGOẠI GIAO-04/2016/TT-BNG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ, CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM...

QUY ĐỊNH CÁCH THỨC THỰC HIỆN KHAI BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH CÁCH THỨC THỰC HIỆN KHAI BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM-...

Quy định về thu, nộp, sử dụng lệ phí cấp thị thực-visa, hộ chiếu của Bộ tài chính 157/2015/TT-BTC

Quy định về thu, nộp, sử dụng lệ phí cấp thị thực-visa, hộ chiếu của Bộ tài chính- Thông...

Mẫu đơn xin cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài theo quy định mới nhất

Mẫu NA2- Mẫu đơn xin cấp visa Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu...

Quy định về cấp visa điện tử

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm...