Lĩnh vực khác

Miễn thị thực visa 5 năm cho người nước ngoài là gì ?

Miễn thị thực- miễn visa Việt Nam  5 năm là gì? áp dụng cho trường hợp nào? Tại Sao lại được miễn visa?...