Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trực tuyến

Từ ngày 01/07/2017, các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài có thể làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trực tuyến.

Việc làm thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho ngoài nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một bước cải cách quan trọng trong quá trình cải cách hành chính nói chung  và từng bước trong việc xây dựng chính phủ điện tử mà Đảng và Nhà nước đang thúc đẩy trong những năm qua. Đây là tiền đề quan trọng trong việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động việc làm trong khu vực và trên thế giới.

Về phía doanh nghiệp: Thông qua việc cấp giấy phép lao động trực tuyến, doanh nghiệp sẽ giảm bớt thời gian làm thủ tục đăng ký cũng như giảm bớt chi phí trong quá trình thực hiện so với cách đăng ký giấy phép lao động trước đây.

Đối với người lao động nước ngoài: Thông qua việc đăng ký trực tuyến giúp người lao động chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu xin cấp giấy phép lao động. Từ đó tạo tính cạnh tranh trong thị trường lao động việc làm trong khu vực.

Quý vị có nhu cầu tư vấn về thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Xem thêm:

Dịch vụ cấp mới, gia hạn visa Việt Nam

Dịch vụ đón khách sân bay

Dịch thẻ tạm trú cho người nước ngoài