Lệ phí thẻ tạm trú

THẺ TẠM TRÚ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2 NĂM

LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HẾT BAO NHIÊU TIỀN?

Làm thẻ tạm trú khi nào? Chi phí dịch vụ hết bao nhiêu?  Chi phí làm thẻ tạm trú: theo biểu phí của Luật...

anh-demo-01

Dịch vụ xin cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài giá rẻ tại Hà Nội

Rất nhiều người nước ngoài khi sinh sống tại Việt Nam muốn làm thẻ tạm trú vì thẻ tạm trú có giá trị...