LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HẾT BAO NHIÊU TIỀN?

Làm thẻ tạm trú khi nào? Chi phí dịch vụ hết bao nhiêu?

 Chi phí làm thẻ tạm trú: theo biểu phí của Luật xuất nhập cảnh, mức thẻ tạm trú 1 năm và  2 năm là khác nhau.

 

THẺ TẠM TRÚ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2 NĂM

THẺ TẠM TRÚ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2 NĂM

Lệ phí thẻ tạm trú

  • Mức thu lệ phí cấp thị thực loại có giá trị trên 1 năm đến 2 năm  là 145 USD;
  • Loại có giá trị trên 2 năm đến 3 năm, trên 3 năm đến 4 năm và trên 4 năm đến 5 năm có mức thu chung là 155 USD.

* Lưu ý: Mức thu trên là mức thu của các Nhà nước đối với việc cấp thẻ tạm trú tương ứng với thời hạn quy định. Quý khách phải tự mình chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và chịu rủi ro hồ sơ.

Chi phí làm thẻ tạm trú tại cơ quan xuất nhập cảnh được thanh toán bằng usd hoặc tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá quy đổi được niêm yết tại cơ quan xuất nhập cảnh.

XEM GIÁ LÀM THẺ TẠM TRÚ  XEM THÊM VỀ HỒ SƠ – THỦ TỤC THẺ TẠM TRÚ XEM GIÁ LÀM THẺ TẠM TRÚ

Bạn cần thêm thông tin tư vấn, biểu mẫu, và biết thời gian thủ tục, hoặc yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ ANT visa.