Văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Hà Nội

Thủ tục đang ký văn phòng đại diện cho  công ty nước ngoài như thế nào? có phức tạp không? LỆ PHÍ ĐANG KÝ...